Deutsche Bank Visa

Deutsche Bank Visa Unsere Kompetenzen

Weitere Infos dazu unter: cliparts-download.nl, Rubrik „Konditionen und Preise“. Bei Kreditkarten gilt: Bonität vorausgesetzt, ab 18 Jahren. Bei Debitkarte​. Sicherer bezahlen im Internet – mit 3D Secure. Mit Ihrer Deutsche Bank Mastercard oder Visa (Debitkarte oder Kreditkarte) können Sie heute schon komfortabel. Mit der „Meine Karte“-App haben Sie Ihre Ausgaben mit der Deutsche Bank MasterCard Debitkarte und Kreditkarte immer im Blick und können die Karte ganz. check Ja, ich bin Kunde. Bitte wählen Sie eine der Optionen aus. Welches Konto möchten Sie eröffnen? Ich möchte ein Einzelkonto eröffnen. Bitte wählen Sie. Mit Ihrer Deutsche Bank MasterCard oder VISA (Debitkarte oder Kreditkarte) können Sie heute schon komfortabel im Internet einkaufen. Für noch mehr.

Deutsche Bank Visa

Weltweit bargeldlos ✓ und kontaktlos ✓ bezahlen inklusive Warenschutzversicherung ✓ und Apple Pay ✓ jetzt entspannt online beantragen! Die BusinessCard der Deutschen Bank ist die effiziente Kreditkarte für die speziellen Erfordernisse von Geschäftskunden. Die MasterCard-Debitkarte ist der perfekte Mix aus Kreditkarte und Girokarte. Kontaktlos ✓ Apple Pay ✓ Weltweit aktzeptiert ✓ Online bezahle. Ihr seht selbst: Es gibt viele gute Alternativen zu den verschiedenen Deutsche Bank Kreditkarten, die in Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis 1000 Italo Hits abschneiden. Dann Beste Spielothek in Jadorf finden uns: Newsletter Facebook. Jetzt aktivieren. Ich bestelle Coffee Shop Game die kostenlose Kreditkarte einer anderen Bank, damit ich nicht noch einmal im Ausland dumm dasitze. Mehr Informationen zum 3D Secure-Verfahren. Achten Sie auf das Kontaklos-Symbol. Nach dem Studium ging es los mit den Gebühren, ärgerlich dass man automatisch auf das teuerste Kontomodell umgestellt wurde. Nach unserer ausführlichen Analyse raten wir Euch eher zu einem Wechsel auf eine andere Kreditkarte, wirklich lohnenswert sind die Deutsche Bank Kreditkarten nämlich leider nur in absoluten Ausnahmefällen. Eric Eva Für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Kaufdatum. Anders als die MasterCard Travel bietet diese Deutsche Bank Kreditkarte allerdings keine Gepäckversicherung, was in Anbetracht des deutlich höheren Jahreskartenpreises überrascht. Die Karte ist nicht kostenlos, es wird ein Jahrespreis von 30 Euro berechnet, was der einzige Nachteil der Ereigniskarte Monopoly ist. Die getätigten Umsätze sind im sehr guten Onlinebanking der Deutschen Bank einsehbar. Alleen de vruchtgebruiker Get Hard Online dus aanspraak maken op de vrijstelling. Belangrijkste eigenschappen Wereldwijd aanvaard DB M X-zichtrekening nodig Zichtrekening en kredietlijn voor Logg-Dich-Ein terugbetaling Inclusief nulfranchisebescherming of bescherming tegen fraude. Kies 'Aanpassen' in de rubriek 'Geregistreerde personen'. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. De verschillende documenten van het geselecteerde type verschijnen op het scherm.

Deutsche Bank Visa Video

What's Going On With Deutsche Bank? Is Deutsche Bank About To Collapse? A European Banking Crisis?

Dat kan via de link hierboven. Je komt terecht op de website van Deutsche Bank. Daar kun je een afspraak maken in een kantoor om je kaart te bestellen of je kunt online een zichtrekening openen.

We gebruiken cookies op deze site voor een vlottere surf-ervaring. Details weergeven OK. Jeroen Geuens July 30, Het in te vullen bedrag is niet de som van de dividenden die u ontving, maar wel de roerende voorheffing die u er in op betaalde.

De fiscus bepaalde nog niet exact welke informatie op een eventueel bewijsstuk moet komen. Voor het ogenblik bestaat er dus geen gestandaardiseerd document voor de Belgische banksector.

Een Koninklijk Besluit moet hierover binnenkort meer duiding geven. U hoeft in elk geval geen bewijsstukken voor te leggen bij het indienen van uw belastingaangifte.

Bewijsstukken zoals uw rekeninguittreksels hebt u alleen achteraf nodig, bij een eventuele belastingcontrole. Dit bedrag vindt u in uw rekeninguittreksels en borderellen.

Bewaar deze documenten goed omdat de fiscus ze bij een controle steeds kan opvragen. Aangezien alleen de vruchtgebruiker de dividenden van de portefeuille ontvangt, is hij in principe ook de enige die roerende voorheffing betaalt.

Alleen de vruchtgebruiker kan dus aanspraak maken op de vrijstelling. Het gaat om een belastingteruggave, geen belastingvermindering.

Iedereen die in roerende voorheffing betaalde op dividenden kan er dus aanspraak op maken. Hieronder vindt u onze makelaarstarieven.

U vindt ze ook in onze 'Documenten en tarieven' op deutschebank. Bij Deutsche Bank kunt u de aandelenkoersen in real time en gratis raadplegen op Euronext.

Hoe van Real Time genieten? Een enkel beursorder per kwartaal volstaat. Als aandelenbelegger op Euronext via Deutsche Bank maakt u gebruik van Real Time gedurende drie maanden.

Om gebruik te kunnen maken van Real Time, moet u enkel een order plaatsen. Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uitvoering, kunt u Real Time bekijken.

Bijvoorbeeld: u plaatst op 15 juli een beursorder op Euronext. Van 1 augustus tot en met 31 oktober kunt u gebruikmaken van Real Time.

Om voor een nieuwe periode van drie maanden te kunnen profiteren van beurskoersen in real time, moet u een beursorder plaatsen tussen 1 augustus en 31 oktober.

Nadat de termijn van uw rekening verlopen is, komt uw geld weer vrij en wordt het samen met de verworven intresten gestort op een rekening die u vooraf hebt opgegeven.

Het minimumbedrag voor een termijnrekening in euro is BTW per jaar. Bekijk onze tarieven voor meer informatie. Er wordt automatisch een effectenrekening geopend als u over effecten beschikt.

U kunt online een afspraak maken of onze clientendienst bellen op het nummer 11 Zodra we uw ingevulde transferaanvraag ontvangen hebben, sturen we u een schriftelijke bevestiging en zetten we de nodige stappen bij uw andere bank.

Het duurt gemiddeld vier tot zes weken om uw effectenrekening te transfereren, tenzij er voor een van uw effecten een langere termijn nodig is.

Als de transfer van uw effecten uitgevoerd is, neemt Deutsche Bank telefonisch contact met u op om een afspraak te maken in uw Financial Center.

Tijdens dit onderhoud stort een van onze medewerkers de transferkosten en de premie op uw zicht- of spaarrekening bij Deutsche Bank. Vergeet niet om de afrekening van de transferkosten van uw andere bank mee te brengen en, als u ze nog hebt, de aankooporders voor uw effecten bij de andere bank.

Indien u dus uw effecten in het verleden al hebt overgebracht naar Deutsche Bank, kunt u jammer genoeg niet meer genieten van deze actie.

Indien u in de afgelopen 12 maanden effecten of tegoeden heeft overgebracht van Deutsche Bank naar een andere bank, behoudt Deutsche Bank zich het recht voor om de betaling van de premie of de terugbetaling van de kosten te weigeren wanneer u wenst te genieten van deze actie om uw effecten opnieuw over te brengen van uw andere bank naar Deutsche Bank.

Om haar beslissing te motiveren, houdt Deutsche Bank rekening met het feit of u al dan niet voor de betrokken effecten in de afgelopen 12 maanden genoten heeft van een actie die gelijkaardig is aan deze nieuwe actie.

De gemakkelijkste manier is om een afspraak te maken in uw Financial Center naar keuze door te bellen naar Vergeet niet een overzicht van uw effectenrekening van uw andere bank mee te brengen.

Een adviseur van Deutsche Bank opent vervolgens uw rekening en kan u onmiddellijk laten deelnemen aan de actie. Hebt u geen tijd om naar het agentschap te gaan?

Het duurt gemiddeld vier tot zes weken vanaf het moment waarop de tegenpartij de bank waar de over te dragen effectenrekening zich bevindt ons bevestigt dat ze de transfer start.

Soms moeten we ook meer opzoekingen verrichten voor bepaalde bewaarnemers, meer bepaald voor Amerikaanse, Canadese en Australische.

Elk getransfereerd effect dat van eenzelfde effectenrekening afkomstig is, kan ook een andere bewaarnemer hebben.

In het geval van een fiscale regularisatie kan het nog langer duren, aangezien Deutsche Bank het dossier pas goedkeurt wanneer ze de bevestiging krijgt van de Fiscale Administratie.

Het is inderdaad mogelijk dat de transfer van bepaalde effecten sneller verloopt. We wachten dus niet tot een effectenrekening volledig getransfereerd is om u toegang te geven tot de effecten waarvan de transfer al is voltooid.

De premie wordt pas betaald als alle effecten zijn getransfereerd. Op dat ogenblik nemen we telefonisch contact met u op om een afspraak te maken in uw Financial Center.

In het kader van deze actie betalen we u de kosten voor de transfer van uw effectenrekening naar Deutsche Bank terug. Bereken hoeveel een transfer van uw effecten opbrengt als u ze transfereert naar Deutsche Bank.

U zult vaststellen dat Deutsche Bank ook voor de aangerekende transferkosten het laagste tarief toepast. Ook als de vervaldag niet meer veraf is, wordt het effect in de mate van het mogelijke naar uw effectenrekening bij Deutsche Bank getransfereerd.

Als het effect zich echter op de vervaldag tussen twee bewaarnemers bevindt, moet u even geduld oefenen tot het effect bij de bewaarnemer van Deutsche Bank is aangekomen, voor het wordt uitbetaald.

Daarna verschijnt het uiteraard niet meer op uw effectenrekening. Houd er rekening mee dat de premie niet uitbetaald wordt voor de naar Deutsche Bank getransfereerde effecten met een resterende looptijd van minder dan twee maanden voor hun eindvervaldag.

Zodra er een transfer wordt gestart, moet Deutsche Bank de coupon betalen als de tegenpartij in de transferinformatie het nummer van de te betalen coupon heeft opgegeven.

Ja, dat is normaal. Het transferproces verschilt naargelang van de tegenpartij. We stellen alles in het werk om deze periode te verkorten.

Deutsche Bank hanteert transparante en concurrerende tarieven voor een effectenrekening: 12 euro per lijn met een maximum van euro incl.

Ter herinnering: de dienst DB Personal ondersteunt u met, onder andere, een deskundige persoonlijke adviseur, een proactieve opvolging van uw portefeuille en toegang tot exclusieve oplossingen voor slechts 50 EUR incl.

BTW per trimester. U kunt hier een overzicht van de kosten raadplegen. Deutsche Bank is voor onpartijdig advies.

En als u voor DB Personal kiest, kunt u genieten van een persoonlijk adviseur die instaat voor de opvolging van uw portefeuille, regelmatige rapportering via een gedetailleerd driemaandelijks portefeuillerapport, arbitragevoorstellen, persoonlijke adviesbrieven, enz.

Houd evenwel in het achterhoofd dat Deutsche Bank in het algemeen geen individueel advies geeft omtrent aandelen en trackers.

Vanaf dat ogenblik kunt u transacties uitvoeren voor dit effect. We wachten dus niet tot de volledige effectenrekening is getransfereerd om u toegang te geven tot de effecten waarvoor dit proces al is voltooid.

Op uw verzoek zal uw adviseur of uw Private Banker deze formaliteit voor u in orde maken. De premie is enkel van toepassing op de deelbewijzen van fondsen die op de lijst van de FSMA staan beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, enz.

Verder komen sinds enkele jaren de volgende effecten niet meer in aanmerking voor plaatsing op een effectenrekening bij Deutsche Bank:.

Bij de overdracht van fondsen is het zeer belangrijk na te gaan of u deze fondsen voor of na de volgende data heeft aangekocht: 1 juli fondsen met Europees paspoort of 1 juli fondsen zonder Europees paspoort.

Voor fondsen die u voor deze data aankocht, zullen wij de bovenvermelde data in beschouwing nemen.

Voor deze fondsen hoeft u dus geen bewijsstukken door te geven. De premie zal op uw rekening gestort worden wanneer uw dossier goedgekeurd is door Deutsche Bank en de effecten op een effectenrekening staan bij Deutsche Bank.

De wachttijd heeft te maken met twee factoren. Een eerste factor is het producttype. Fondsen die we zelf verhandelen, transfereren we in ongeveer tien dagen.

Een contract opstellen alleen al kan tot acht weken duren. Een tweede factor is alles wat vooraf gaat aan de transfer. Vaak is de tegenpartij niet echt gemotiveerd om mee te werken, waardoor het moeilijk is de nodige informatie, zoals het type effect, te krijgen.

U bent eigenaar van effecten in een effectendossier. Als u daarentegen effecten aanhoudt waarvan de uitgever failliet gaat, dan is er maar weinig kans dat u de belegde bedragen terugkrijgt.

Voor een echtpaar dat een gezamenlijke effectenrekening heeft, is de belasting dus slechts van toepassing vanaf 1 miljoen euro aan activa. Het einde van elk kwartaal, d.

Indien u tijdens deze referentieperiode een effectenrekening heeft geopend, wordt de werkelijke openingsdatum van uw rekening beschouwd als een referentiepunt dat aan de andere referentiepunten moet worden toegevoegd.

Hiervan nemen zij een foto die op erkende referentiepunten is vastgesteld, tellen zij deze bij elkaar op en delen zij het verkregen bedrag door het aantal referentiepunten.

De gemiddelde waarde per effectenrekening en het proportionele aandeel van elke houder moet dus worden berekend.

Dit aandeel wordt verkregen door de gemiddelde waarde te delen door het aantal personen dat als houder geregistreerd staat.

Ten slotte, als u de titularis of mede-titularis bent van twee of meer effectenrekeningen, worden deze bij elkaar opgeteld voor de berekening van uw totale waarde en de mogelijke belastinggrondslag.

De brief die u heeft ontvangen geeft aan wanneer en van welke rekening en Deutsche Bank de belasting zal innen. Als u zich in deze situatie bevindt, geeft de brief die u heeft ontvangen u de nodige informatie om te kunnen kiezen voor de bronbelasting op uw vermogen bij Deutsche Bank.

In het andere geval - d. Ja, alle in de communicatie verstrekte informatie blijft van toepassing. Er is geen verplichting om een bepaald bedrag op deze rekening aan te houden tenzij u bepaalde transacties via deze rekening wilt doen.

Ja, u kunt een verzekering 'overlijden door ongeval' nemen. Ga daarvoor naar uw Financial Center om het aanvraagformulier van de verzekering 'overlijden door ongeval' te ondertekenen.

FAQ's Lees alle vragen. Top 5 van veelgestelde vragen Hoe blijft Deutsche Bank klaarstaan voor haar klanten tijdens de coronaviruscrisis? Deutsche Bank blijft toegankelijk en is haar klanten tijdens deze crisis op de volgende manieren van dienst: Voor vragen over uw rekeningen en dagelijkse verrichtingen kunt u bij voorkeur gebruik maken van Online Banking en de app Mybank.

Deze zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Ook uw adviseur in het agentschap blijft steeds telefonisch beschikbaar. Contacteer de internet Helpdesk op het nummer Dagelijks bankieren Algemeen Hoe blijft Deutsche Bank klaarstaan voor haar klanten tijdens de coronaviruscrisis?

Onderteken de brief. Voeg er een kopie van uw identiteitskaart en een woonplaatsbewijs bij. Stuur alles naar uw Financial Center. Algemene tips: Kies een pincode die niet voor de hand ligt, maar die u toch makkelijk onthoudt.

Vermijd uw geboortedatum of een opsomming zoals Schrijf uw pincode nergens op. Bewaar de code zeker niet in uw portefeuille.

Leen uw kaart nooit uit en laat ze nergens liggen, ook niet in de auto. Bevestig geen transactie als u niet akkoord gaat met het bedrag.

Bewaar het dubbel van uw ticket. Verlies uw kaart niet uit het oog tijdens een betaling, ook niet wanneer de handelaar de betaling uitvoert.

Vermijd indiscrete blikken tijdens het ingeven van uw pincode. Waarschuw meteen Deutsche Bank als de magneetstrook of de chip van uw kaart defect is.

Deutsche Bank bezorgt u zo snel mogelijk een nieuwe kaart. Dag en nacht, 7 dagen op 7: Card Stop blokkeert uw kaart onmiddellijk. U krijgt een dossiernummer waarmee u sneller geholpen bent bij een volgend contact.

Bewaar uw bankkaart zorgvuldig en controleer regelmatig of u ze nog hebt. Deutsche Bank biedt geen debetkaart aan aan personen jonger dan 18 jaar.

Kredietkaart Wat is een DB Titanium kaart? Enkele algemene tips: Kies een pincode die niet voor de hand ligt, maar die u toch makkelijk onthoudt.

Vermijd situaties waarbij een handelaar uw kaart naar een andere plaats meeneemt om een betaling uit te voeren.

Bewaar uw DB Titanium kaart zorgvuldig en controleer regelmatig of u ze nog hebt. U herkent een beveiligde betaalpagina aan het kleine gesloten hangslot in sommige browsers.

Ga na of de bewuste website niet zuiver virtueel is en of er wel degelijk een onderneming achter zit. Check of u de naam en de contactgegevens adres, telefoonnummer, Controleer die gegevens en vermijd winkels die u niet kunt thuisbrengen.

Geef uw kaartgegevens kaartnummer, vervaldatum en driecijferige veiligheidscode op de achterkant van de kaart alleen door als u daadwerkelijk bestelt.

Print altijd uw betalingsbewijs uit. Deutsche Bank biedt geen kredietkaart aan aan personen jonger dan 18 jaar.

U kunt uw transacties op 4 verschillende manieren volgen: in uw Online Banking kunt u in de rubriek 'Rekeningen en kaarten' een overzicht van uw transactiedetails bekijken op uw maandelijkse uitgavenstaat beschikbaar in DB eSafe in uw Online Banking of per post opgestuurd ziet u telkens een overzicht van uw transactiedetails op uw periodieke afschriften ziet u het totaal afgehouden bedrag zoals weergegeven op uw uitgavenstaat.

Ja, de blokkering geldt niet voor e-commerce-sites. Voor uw veiligheid kan uw kredietkaart niet permanent gedeblokkeerd worden.

In dit geval raden wij u sterk aan om uw kaart op voorhand te laten deblokkeren. Contactloos Mijn kaart is uitgerust met de functie 'contactloos betalen'.

Wat is dat precies? Voor betalingen hoger dan 25 euro of bij een gecumuleerd bedrag moet u uw pincode ingeven. Voor bedragen boven 25 euro moet u uw geheime code alsnog invoeren op de terminal.

Behoudens een technisch probleem gelden de volgende valutadata voor transacties ingevoerd via 'Rekeningen': voor zichtrekeningen: datum van de transactie; voor spaarrekeningen: datum van de transactie; voor een boeking op het debet van de gebruiker: datum van de transactie; voor een boeking op het credit van de gebruiker: datum van de transactie.

U hebt geen Online Banking. Hoe vraagt u uw Online Banking toegang aan? Vraag uw Online Banking toegang aan. Inloggen Het lukt me niet om in te loggen met mijn digipass.

Waar kan ik meer uitleg of hulp vinden? Dit is een eenmalig proces om uw digipass te initialiseren. Deutsche Bank zal u nooit vragen om uw bankgegevens via e-mail of per telefoon te verstrekken.

Klik niet op de links en wis de e-mail uit alle folders. Zoomit Wat is Zoomit? Activeer Zoomit en geniet van talrijke voordelen: Gebruiksgemak: u ontvangt uw facturen in elektronisch formaat en behoudt de controle over uw betalingen.

Minder papier, minder gevelde bomen: de papieren factuur maakt plaats voor de digitale factuur. Daarmee draagt u meteen uw steentje bij tot de bescherming van het leefmilieu.

Gedaan met paperassen! Tijdbesparend: uw overschrijvingsformulier is vooraf ingevuld. In Zoomit kunt u loonbrieven, gedomicilieerde en niet-gedomicilieerde facturen ontvangen.

Nee, Zoomit is een gratis extra service in uw programma voor internetbankieren. Elke zender stelt zich kort voor en vermeldt duidelijk de periode van de online beschikbaarheid van de documenten via Zoomit.

Kies uw zender en ga naar de rubriek 'Documenten - Online beschikbaarheid'. Via uw Online Banking in het Zoomit-scherm. Open het gewenste document in Zoomit.

Klik in het linkermenu onder de rubriek 'mijn afzenders' op 'overzicht'. Klik vervolgens in de kolom 'registratie' op 'details'.

U krijgt nu het scherm 'details' te zien en op de lijn 'documenten online' kunt u de periode aflezen hoe lang het document online zal staan.

De zender kent uw bankrekeningnummer want: u hebt het doorgegeven bij de ondertekening van een nieuw arbeidscontract, dienstencontract, verzekeringscontract, Zoek een recent document behandeld of een nieuw document onbehandeld.

Kies in het linker menu 'Mijn afzenders - Overzicht'. Klik vervolgens op 'Details' in de kolom 'Registratie'. Kies 'Aanpassen' in de rubriek 'Geregistreerde personen'.

Kies 'Neen' in de rubriek 'Elektronische documenten' bij de volgende vraag: "Ik wens de documenten van deze afzender in Zoomit te blijven ontvangen".

Om het proces goed te keuren, moet u uw uitschrijving tweemaal bevestigen. Uw aanvraag is dan geregistreerd. U zult vervolgens opnieuw papieren documenten ontvangen.

Het is niet mogelijk om de app terug te vinden aan de hand van de trefwoorden die u intoetste. De categorie die u bij de opzoeking hebt gekozen, is niet correct.

Als u een iPad gebruikt, kunt u wel onze app voor smartphones downloaden. Ga hiervoor naar de App Store en kies in het afrolmenu links bovenaan 'Alleen iPhone'.

U krijgt dan toegang tot de iPhone-versie op uw iPad. De versie van uw besturingssysteem iOS of Android op uw smartphone of tablet wordt door de app niet ondersteund.

U moet iOS 8 of een latere versie als besturingssysteem hebben of Android 4. U kunt uw besturingssysteem updaten via de instellingen van uw apparaat.

U hebt geen account bij de App Store of Google Play. U bent niet ingelogd op de App Store of Google Play. Kijk na of u wel bent ingelogd. Verifieer of u de vereiste gegevens ingevuld hebt bij de aanmaak van uw profiel.

Check of u nog geen profiel aangemaakt hebt. Mocht u nog steeds problemen hebben, bel dan naar het nummer Als u een nieuwe digipass hebt moet u hem eerst activeren door in te loggen in Online Banking.

Uw digipass kan geblokkeerd zijn. Gelieve in dat geval te bellen naar het nummer De pincode die u kiest: Moet uit 6 cijfers bestaan.

Moet minstens uit 4 verschillende cijfers bestaan bv. Mag geen logische opeenvolging van cijfers vormen bv.

Moet in het eerste veld aanmaak overeenkomen met het tweede bevestiging Mocht u problemen hebben, dan kunt u steeds terecht op het nummer Verwijder uw huidige profiel en maak een nieuwe aan.

U hebt een verkeerde pincode ingetoetst. U bent uw pincode vergeten. U moet dan uw profiel uit de app verwijderen en een nieuw profiel aanmaken.

De digitale vingerafdruk of de gezichtsherkenning verschilt van deze die is ingesteld op uw apparaat. Uw MyBank-profiel is geblokkeerd. Uw Online Banking-profiel werd geblokkeerd.

Bel ons op het nummer Als uw probleem met geen van bovenstaande antwoorden overeenkomt, verwijdert u de app helemaal van uw apparaat en installeert u ze opnieuw via de App Store of Google Play.

U moet dan opnieuw een profiel aanmaken met uw digipass. Als het probleem daarmee nog niet is opgelost, belt u ons op het nummer Vindt u de link om uit te loggen niet?

De link staat onderaan in het linkermenu. U hebt zich nog niet aangemeld. U hoeft dus niet uit te loggen.

U bent niet meer ingelogd. Kijk na of uw apparaat wel een internetverbinding heeft. Het is niet mogelijk om uw profielnaam te wijzigen. Het saldo wordt niet bijgewerkt omdat de app niet met bedragen in real time werkt.

Net zoals voor Online Banking worden ze bijgewerkt in de nacht na de verrichting. Het beschikbare saldo wordt wel automatisch aangepast.

U raadpleegt misschien de details van een rekening die niet zijn verbonden aan de overschrijving die u net hebt verricht van of naar.

U deed misschien een overschrijving met memodatum. Dan is uw transactie zichtbaar zodra de betaling op uw rekening werd uitgevoerd.

Laat uw toestel nooit onbeheerd achter op een publieke plaats of in de wagen. Hetzelfde geldt voor al uw andere apps Kies een niet te voor de hand liggende pincode niet gelinkt aan uw geboortedatum, postcode, huis- of telefoonnummer enz.

Reset uw toestel als u het verkoopt. Bancontact Is de mobiele Bancontact-app compatibel met Deutsche Bank?

De app zal u eerst vragen om u aan te melden door uw naam in te voeren en een geheime pincode van vier cijfers te kiezen. In een tweede stap zal de app u vragen om een geldige bankkaart toe te voegen.

Zodra u beide stappen met succes voltooid hebt, bent u klaar om mobiel te betalen met de app. U kunt uw kaart op twee manieren toevoegen: klik in het startscherm op de lege kaart aan het einde van de kaartencarrousel; kies 'Een kaart toevoegen' in de optie 'Instellingen' in het menu van de app.

Er gelden verschillende limieten voor mobiele betalingen via de QR-code of contactloze betalingen met de Bancontact-app: Een mobiele betaling via de QR-code : Het minimumbedrag voor een mobiele betaling met de Bancontact-app is 0,02 euro en het maximumbedrag is euro per betaling onder vrienden of euro per betaling bij een handelaar.

U moet een mobiele betaling altijd bevestigen met uw pincode, ongeacht het bedrag van de transactie. Een contactloze betaling: Voor contactloze betalingen gelden geen limieten op minimum- en maximumbedragen die u in de Bancontact-app bevestigt met uw pincode.

Voor contactloze betalingen zonder invoer van een pincode gelden de volgende limieten: het maximumbedrag per transactie bedraagt 25 euro 50 euro voor parkings ; het gecumuleerde bedrag van opeenvolgende transacties zonder pincode mag niet hoger zijn dan 50 euro per dag; het aantal opeenvolgende transacties zonder pincode mag niet meer bedragen dan vijf per dag.

Veiliger : uw bankdocumenten worden opgeslagen in uw digitale kluis van Online Banking. U krijgt een e-mail telkens als een nieuw document beschikbaar is.

Milieuvriendelijker : er wordt niets afgedrukt of verstuurd. U hebt toegang tot Online Banking. Hebt u nog geen toegang, dan kunt u die gratis aanvragen.

Wij hebben uw e-mailadres. Wij hebben uw e-mailadres nodig om u te kunnen informeren wanneer een nieuw document beschikbaar is.

U kunt het bekijken of wijzigen in het menu "Instellingen" van uw Online Banking. U koos voor de elektronische versie van uw rekeninguittreksels.

U kunt dat aangeven in de instellingen van uw Online Banking. De wetgever staat de cumulatie van pensioen- en langetermijnsparen toe.

Tot op het einde van het contract, zelfs tot na de leeftijd van 65 jaar. Pensioensparen Is pensioensparen cumuleerbaar met de fiscale voordelen die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening?

U stort meer dan euro, met een maximum van 1. Als u het maximum van 1. U kunt stortingen doen tot het jaar waarin u 64 jaar wordt.

Voor stortingen in het kader van pensioensparen is er geen premietaks verschuldigd. Spaarrekening Wat is de basisrente?

U moet per rekening aangeven of u de facultatieve verzekering wilt afsluiten. Dergelijke transfers worden proportionele transfers genoemd.

Beleggingen Algemeen Wat zit er precies in mijn Portefeuille Groei? Fondsen Wat is een fonds? U vermindert het risico dat inherent is aan elke unieke belegging bv.

Expertise : de fondsbeheerder steunt vaak op een beheerdersteam met soms meer dan 20 analisten die bedrijven onder de loep nemen waarin het fonds belegt.

Hij beschikt over de expertise die door zijn instelling werd ontwikkeld, vaak in alle uithoeken van de wereld. Bepaal uw Financial ID Het is cruciaal dat u zich precies weet welke risico's u wilt nemen.

Dat noemen we uw Financial ID. Hou cash beschikbaar in spaarproducten Door te sparen, houdt u geld achter de hand voor uw projecten op korte termijn of voor onvoorziene uitgaven.

Bepaal uw doelstellingen en uw middelen Beoogt u aanvullende inkomsten? Hoeveel kunt u beleggen en gedurende hoeveel tijd?

Bepaal uw beleggingshorizon Hoelang kunt u het geld dat u wenst te beleggen missen? Diversifieer Leg nooit al uw eieren in dezelfde mand. Niemand kan elke keer op het juiste moment voor de juiste belegging kiezen.

Vandaar het belang van een goede diversificatie over producttypes, looptijden of instapmomenten. U beschikt over verschillende mogelijkheden: Zoektool Fondsen hebben geen geheim meer voor u en u weet exact wat u zoekt?

Gebruik dan onze zoektool. Selectietool Weet u niet waar te beginnen? Volg de gids! Met deze tool kunt u, vertrekkende vanuit drie sleutelvragen, de fondsen zoeken waarvan de kenmerken overeenstemmen met uw prioriteiten.

Ontdek dit aanbod. Gemengde fondsen zijn ontwikkeld met het oog op een gediversifieerd vermogensbeheer. Deze fondsen verdelen hun middelen over aandelen, obligaties en liquiditeiten.

Die flexibiliteit wordt beschreven in het beleggingsbeleid van het fonds. U neemt geregeld uw winsten op of u herbelegt ze. Kapitalisatie : u beschikt over een kapitaal dat u wilt laten opbrengen of u wilt uw kapitaal laten aangroeien?

Distributie : wenst u regelmatige inkomsten te verwerven uit een bestaand kapitaal? In de regel betaalt een distributiefonds u jaarlijks een dividend uit indien het tijdens het voorbije jaar positieve resultaten wist te behalen.

Instapkosten Wanneer u belegt in een beleggingsfonds betaalt u meestal instapkosten. Bij Deutsche Bank zijn deze tarieven bij de laagste op de markt.

Uitstapkosten Dit zijn de kosten die afgehouden worden bij de verkoop van bepaalde fondsen. Deze kosten zijn doorgaans nul voor de meeste door Deutsche Bank aangeboden fondsen.

De Total Expense Ratio TER De TER geeft het totaal van de door een fonds gedragen kosten weer: de jaarlijkse beheerprovisie plus alle werkingskosten transacties, registraties, wettelijke verplichtingen, De fondsbeheerder houdt jaarlijks een beheervergoeding af: de beheerprovisie.

Volgens de ondertekende distributieakkoorden ontvangt Deutsche Bank vanwege de fondsbeheerder een percentage van die beheervergoeding in de vorm van retrocessies.

Die kosten zijn een vergoeding voor de selectie, de communicatie, de opvolging en de rapportering door de distributeur.

Obligaties Wat is een obligatie? Veiligheid en voorspelbaarheid Die eigenschappen vinden we eerder bij obligaties dan bij aandelen.

Dankzij de vooraf bepaalde rentevergoeding en de vaste looptijd blijven obligaties een voorspelbare beleggingsvorm. Obligaties zijn ook minder volatiel dan aandelen.

Daarom verdienen ze zeker een plaats in elke goed gediversifieerde beleggingsportefeuille. Recht op terugbetaling van het kapitaal Het recht op de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag is opgenomen in het contract dat met de uitgever wordt gesloten en dat gedetailleerd wordt beschreven in het uitgifteprospectus.

In geval van faillissement van de uitgever van de obligatie heeft de niet-achtergestelde obligatiebelegger bij de verdeling van de activa van de failliete uitgever voorrang op de aandeelhouder van de uitgever.

U kunt uw rekeningnummer ook invullen op het formulier dat deze dienst u opstuurt ter kennisgeving van het recht op pensioen. Stuur uw brief of het formulier per post naar de Rijksdienst Voor Pensioenen RVP , Postbus , Brussel, per fax naar 02 21 92 of per e-mail naar virements onprvp.

Het activeren van uw DB M X-pakket is nodig om uw bankkaarten te ontvangen en debetverrichtingen te kunnen uitvoeren.

Deze activatie gebeurt door een storting van minimum 1. Deze 1. Indien de adressen niet overeenkomen, kan de rekening niet geactiveerd worden. Indien u een correcte overschrijving van 1.

Beschikt u niet over een rekening bij een andere bank op dezelfde naam en adres? Kom dan met uw identiteitskaart langs in uw Financial Center.

Daar zult u een document tekenen om uw DB M X-pakket te activeren. Als u inschrijft voor de Private Investment Services van Deutsche Bank, krijgt u dus ook een gratis zichtrekening, tot twee gratis bankkaarten indien gewenst en toegang tot Online Banking.

Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de zichtrekening te tolereren of te weigeren.

In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de zichtrekening de debetstand onverwijld en volledig, inclusief reeds verlopen debetintresten, moeten aanzuiveren.

In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan EUR bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan.

Zowel de stilzwijgend aanvaarde als niet getolereerde, en dus onrechtmatige debetstanden doen debetintresten lopen. Voorwaarden geldig op rates. Meer details in verband met de verzekeringen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Home Dagelijks bankieren Online Banking.

Deutsche Bank Visa Video

Deutsche Bank photoTAN Aktivierung Die MasterCard-Debitkarte ist der perfekte Mix aus Kreditkarte und Girokarte. Kontaktlos ✓ Apple Pay ✓ Weltweit aktzeptiert ✓ Online bezahle. Die BusinessCard der Deutschen Bank ist die effiziente Kreditkarte für die speziellen Erfordernisse von Geschäftskunden. Weltweit bargeldlos ✓ und kontaktlos ✓ bezahlen inklusive Warenschutzversicherung ✓ und Apple Pay ✓ jetzt entspannt online beantragen! Welche Deutsche Bank Kreditkarte bietet die besten Leistungen? wie es ihn bei anderen Gold-Kreditkarten wie der Barclaycard Gold Visa gibt, hat sich. Kreditkartenkunden teilen hier ihre Erfahrungen zur Deutschen Bank mit. Leser wissen dadurch schon Die Deutsche Bank Visa kostet 30 Euro Jahresgebühr. Gametwst die Deutsche Bank Kreditkarten in den Ausführungen Standard und Gold insgesamt als eher enttäuschend einzustufen sind, Beste Spielothek in PГ¤tschow finden die Mastercard Platin eine überraschend attraktive Option. Deutsche Bank Mastercard Gold. American Express Gold Card. Auf dem Weg gab es gleich Beste Spielothek in Heigenkam finden die Kündigung persönlich von mir überreicht, die dann aber noch wochenlang dauerte. Ich rief die Hotline an, um mich über die erneute Sperrung zu beschweren. Deutsche Bank Visa

Deutsche Bank Visa - Top Investmentthemen

Für eine defekte Karte bekamen wir umgehend Ersatz. Angeblich ein weiterer Sicherheitsmechanismus. Besonders in Anbetracht dessen, dass schon sehr viele kostenlose Kreditkarten signifikant bessere Leistungen bieten, spricht unserer Meinung nichts für die Beantragung dieser Kreditkarte.

Er is geen tijdslimiet. Ja, als u van e-mailadres verandert, behoudt u uw toegang tot DB eSafe en uw bankdocumenten worden daar nog altijd opgeslagen.

Maar u krijgt wel niet langer een automatische melding per e-mail telkens als een nieuw document beschikbaar is. We verzoeken u dus uw e-mailadres meteen te wijzigen in het menu 'Instellingen' van uw Online Banking.

Iedere medehouder heeft toegang tot die uitgavenstaten in zijn persoonlijke Online Banking. Iedere medehouder heeft toegang tot die portefeuillerapporten in zijn persoonlijke Online Banking.

Als een medehouder dus voor elektronische rekeninguittreksels heeft gekozen, dan zijn alleen de volgende documenten elektronisch beschikbaar in DB eSafe: de uitgavenstaten van de DB Titanium kredietkaarten en de portefeuillerapporten.

Hebt u nog geen toegang tot DB eSafe? Ga naar de vraag 'Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot uw documenten in DB eSafe?

Als u uw rekeningen bij de bank sluit en u toegang had tot Online Banking, blijft u nog twee maanden na de sluiting van uw rekeningen toegang hebben.

Die twee maanden hebt u dus ook nog toegang tot DB eSafe. De dienst is immers beschikbaar via uw Online Banking. Volmachthebbers en wettelijke vertegenwoordigers ontvangen via DB eSafe geen berichten of documenten voor rekeningen waarvan ze geen houder zijn.

Sommige rekeningen zijn voorlopig uit DB eSafe uitgesloten, zoals rekeningen op naam van rechtspersonen of maatschappen.

Dit zal zich openen in het hoofdvenster van Online Banking. Kies vervolgens het type document dat u wilt raadplegen.

De verschillende documenten van het geselecteerde type verschijnen op het scherm. Klik op het document dat u zoekt. Om dit correct te kunnen bekijken, klik op het symbool met het oog.

Het document opent zich dan in het groot op uw scherm. Indien u dat wilt, kunt u het document ook downloaden door te klikken op het icoon met de pijl naar beneden.

Het document zal vervolgens bewaard worden op een plaats die u zelf bepaalt. Zo kunt u het openen en afdrukken wanneer het u past.

Het fiscale voordeel van langetermijnsparen kan beperkt worden in functie van de woonfiscaliteit van uw hypothecaire lening.

Langetermijnsparen is bijgevolg een zeer verstandige keuze wanneer uw lening reeds is terugbetaald: zo kunt u de buffer die u voor uw pensioen hebt opgebouwd, versterken.

Voor het inkomstenjaar is het maximumbedrag voor langetermijnsparen vastgesteld op euro per belastingplichtige. De belastingaftrek kan dus oplopen tot euro.

U kiest zelf welk bedrag u op jaarbasis stort. Automatische, periodieke stortingen kunnen op maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis.

De storting in het kader van langetermijnsparen kan eveneens beperkt worden in functie van de woonfiscaliteit van uw hypothecaire lening.

U kunt intekenen als u jonger bent dan 65 jaar op het moment waarop het contract wordt afgesloten. U kunt intekenen als u ouder bent dan 18 en jonger dan 65 jaar wanneer het contract afgesloten wordt.

Uw geld brengt een basisrente op vanaf de kalenderdag waarop u uw geld op uw rekening stort tot de kalenderdag van de opvraging.

De basisrente wordt per dag berekend. De basisrente wordt de eerste dagen van januari geboekt met valuta 1 januari.

De getrouwheidspremie wordt toegekend en verworven voor bedragen die 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven staan. Als de getrouwheidspremie op een bepaald bedrag in een bepaald trimester verworven is, zal deze bij het begin van het daaropvolgende trimester uitbetaald worden.

Potentieel kan u dus 4 maal per jaar getrouwheidspremie ontvangen. Indien van toepassing zal de uitbetaling gebeuren met de volgende valutadata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Voorbeeld Storting van 2. U kunt eveneens bekijken wat de impact zal zijn van een bepaalde afhaling op de getrouwheidspremie.

Indien er zich nadien wijzigingen voordeden zal dit niet weerspiegeld worden in de twee voorvermelde type details.

Wanneer u een transfer doet van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan d.

De volledige getrouwheidspremie wordt in dergelijk geval op de bestemmingsrekening uitbetaald en dit aan het begin van het trimester volgend op het trimester waarin de getrouwheidspremie verworven werd.

Op de gedetailleerde intrestafrekeningen beschikbaar via Online Banking worden de proportional transfers weergegeven. Vennootschappen zijn niet onderhevig aan de wetgeving m.

Het principe van de proportionele transfers is m. De rentevoet van de getrouwheidspremie moet aan een aantal regels voldoen. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor elk bedrag dat 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan.

Onverminderd de regels inzake de proportionele overdracht van de getrouwheidspremie van toepassing onder bepaalde voorwaarden , blijft de getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Het duurt enige tijd alvorens een spaarrekening volledig afgesloten is. Gedurende de maand waarin de afsluiting gevraagd wordt, wordt er nagegaan of het saldo van de af te sluiten rekening reeds op 0 staat; zoniet wordt dit bedrag overgemaakt op de door u aangeduide rekening.

Bij het begin van de daaropvolgende maand worden de verworven intresten uitbetaald op een rekening waarvan u het nummer hebt opgegeven bij de aanvraag tot afsluiting.

Vervolgens wordt de rekening volledig afgesloten en zal ze verdwijnen uit uw overzicht. Volgens de huidige fiscale wetgeving betreffende de gereglementeerde spaarrekeningen voor het belastingjaar , is de eerste schijf van 1.

Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. Rekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden genieten van een dubbele vrijstelling 3.

Elk bedrag aan intresten dat de vrijgestelde schijf per belastingplichtige overschrijdt , voorzover deze bedragen niet onderworpen zijn aan een roerende voorheffing, moet door de belastingplichtige aangegeven worden in zijn jaarlijkse belastingaangifte.

Als de belastingplichtige bijvoorbeeld houder is van verschillende individuele of gemeenschappelijke spaarrekeningen, al dan niet aangehouden bij eenzelfde bank, moet hij de gecumuleerde intresten boven de vrijgestelde schijf van 1.

Elk trimester wordt er nagegaan of het bedrag van de vrijgestelde schijf als dan niet overschreden werd. Indien ja, zal de roerende voorheffing ingehouden worden.

Men kijkt dus op het einde van elk trimester naar het geconsolideerde bedrag aan intresten op dat ogenblik. Bij de uitbetaling van de getrouwheidspremie begin april zal er geen roerende voorheffing ingehouden worden.

Bij de uitbetaling van de getrouwheidspremie begin juli zal er roerende voorheffing ingehouden worden op euro, zijnde het geconsolideerde bedrag aan intresten 1.

Er zijn verschillende manieren om een grote som van uw spaarrekening af te halen. De eenvoudigste manier is een gewone overschrijving van uw spaarrekening naar uw zichtrekening bij Deutsche Bank.

Via Online Banking zijn overschrijvingen van uw spaarrekening naar derden alleen mogelijk via de zichtrekening DB E-Account. U kunt ook een bankcheque afhalen bij uw Financial Center.

Opgelet: als u een cheque met een waarde hoger dan Als u echter Voor een geldopname van minimum euro kunt u langskomen in uw Financial Center.

Als de afhaling minder dan 2. Als u een groter bedrag wenst, dient u dit minstens vijf dagen vooraf te bestellen. Niet in alle Financial Centers zijn cashtransacties, zijnde afhalingen en stortingen, mogelijk.

Dit is mogelijk als u geld wilt overschrijven naar een Belgische rekening op uw naam Deutsche Bank zal bewijsstukken vragen.

Voor transacties naar derden moet u echter eerst het gewenste bedrag van uw spaar- naar uw zichtrekening DB E-Account te transfereren.

Alle overschrijvingen van uw spaarrekening naar derden bij eender welke bank gebeuren dus via uw zichtrekening. Het is onmogelijk om de benaming van een rekening wijzigen.

Wie van spaarrekening wil veranderen, moet eerst de gewenste rekening openen bv. Daarna kan het saldo getransfereerd worden. Het is bovendien onmogelijk om de titularis of het aantal titularissen van een bestaande rekening te wijzigen.

Daarvoor moet u een nieuwe rekening openen. Daarvoor moeten volmachtgever en volmachthouder samen naar het Financial Center komen.

Beiden zullen de volmacht moeten goedkeuren door het volmachtdocument te tekenen. Er wordt ook een kopie van de identiteitskaarten gemaakt.

Bij een individuele volmacht kunnen beide personen afzonderlijk transacties doen, bij gezamenlijke volmachten is steeds het akkoord van beide rekeninghouders nodig, behalve wanneer de houders wederzijdse volmachten geven.

De verzekering 'overlijden door ongeval' wordt elk jaar in januari van uw rekening afgehouden voor het voorbije jaar. In uw Portefeuille Groei belegt u het deel van uw tegoeden waarvoor u bereid bent om een groter risico te nemen in ruil voor een hoger rendement.

Wilt u de impact van dat risico op uw tegoeden toch wat inperken? Dan volstaat het om ons te laten weten welk bedrag u maximaal in die portefeuille wilt steken en welke beleggingsstrategie die u erop wilt toepassen.

De beleggingsstrategie Low Moderate — Moderate — Dynamic — Offensive die u voor deze portefeuille kiest, bepaalt de maximale concentratie in risicovolle beleggingen.

Als u voor uw Portefeuille Groei niet in risicovolle activa wilt beleggen, kiest u voor de strategie 'Low Moderate'. Offensive strategie U wilt met uw Portefeuille Groei een hoog rendement behalen op middellange of lange termijn.

Daarom kiest u alleen risicovolle beleggingen voor uw Portefeuille Groei. De Portefeuille Liquiditeiten bevat het bedrag dat u op elk moment nodig kunt hebben.

U bepaalt het minimumbedrag waaronder u niet wilt gaan of vanaf wanneer u een waarschuwing wilt krijgen. Uiteraard zal de portefeuille hoofdzakelijk bestaan uit producten met beschikbaarheid en veiligheid als voornaamste kenmerken.

Aangezien het vooruitzicht op een hoger rendement niet het belangrijkste criterium is voor die producten, wilt u hier vast en zeker niet al uw tegoeden in parkeren.

Daarom kunt u ook bepalen vanaf welke maximumdrempel u andere beleggingsmogelijkheden wilt overwegen.

De Portefeuille Bescherming bevat tegoeden die u op langere termijn wilt beleggen en waarvoor u mikt op een hoger rendement dan voor uw Portefeuille Liquiditeiten.

U bent bereid een beleggingsrisico te nemen, maar het behoud van uw kapitaal krijgt toch voorrang gematigd tot gemiddeld kredietrisico. De Portefeuille Bescherming bestaat bijgevolg uit effecten die u recht geven op de terugbetaling van de nominale waarde door de uitgever of eventueel door een derde-garant op de eindvervaldag bijvoorbeeld deelbewijzen van fondsen met gewaarborgd of beschermd kapitaal, Tak producten, staatsbons en kasbons en die, als u kiest voor de uitkering van inkomsten, ook regelmatige inkomsten opbrengen.

Deze beleggingen zijn bovendien ook onderhevig aan waardeschommelingen tot de eindvervaldag. U kunt bepalen hoeveel activa u minimaal in de Portefeuille Bescherming wil beleggen.

Onze beleggingsvoorstellen zullen hiermee rekening houden en uw prioriteit wordt dan ook de onze: het opgegeven bedrag in die tweede portefeuille veiligstellen.

Op basis daarvan kunnen we u helpen om beslissingen te nemen voor uw geld en uw doelstellingen te bereiken. Als beleggger bent u verplicht om aan te geven dat u kennis hebt van een product vooraleer u erin kunt beleggen.

U kunt dus geen producten kopen via Online Banking waar u geen kennis van hebt. Een adviseur mag u geen producten verkopen waarvan u hebt aangegeven dat u er geen kennis van hebt, omdat die niet geschikt zijn voor u.

Ervaring is niet noodzakelijk om in een product te handelen, maar moet wel opgebouwd worden. Dat doet u door de handeling samen met uw adviseur of onze specialisten van Tele Invest uit te voeren.

Wanneer u minder dan drie transacties gedaan hebt in een bepaalde productcategorie, zal u via een pop-up aan de basiskenmerken van deze categorie herinnerd worden.

Het rendement year-to-date van een effect of een portefeuille is de procentuele verandering van de waarde van het desbetreffende effect of portefeuille in de periode tussen de laatste dag van het vorige kalenderjaar en vandaag.

De voornaamste activaklassen die we bij Deutsche Bank voorstellen, zijn de volgende niet-exhaustieve lijst : Belgische staatsleningen en staatsbons, obligaties primaire en secundaire markt , gestructureerde producten Notes , aandelen warrants, strips, rechten vastgoedcertificaten, beleggingsfondsen beveks.

De volledige lijst, alsook onze tarieven vindt u op onze website. Volatiliteit is een risicomaatstaf die vaak gebruikt wordt als het gaat over de beweeglijkheid van een aandeel, obligatie of ander beleggingsinstrument.

Het meet de variabiliteit van de prijs- of koersschommelingen van aandelen, obligaties, indices of portefeuillewaarden gedurende een bepaalde periode tegenover de gemiddelde prijs.

Hoe hoger de volatiliteit, hoe risicovoller. De continumarkt is voorbehouden voor de meest liquide aandelen, waarin de hele dag door continu prijsvorming mogelijk is.

Kopers en verkopers plaatsen hun order in de markt en de evenwichtskoers is degene waaraan het grootste volume kan verhandeld worden.

Als u online inschrijft, is de informatie rechtstreeks afkomstig uit onze interne systemen. Hou er rekening mee dat de netto-inventariswaarde NIW waarop u inschrijft indicatief is.

Wat wordt verstaan onder 'cut off time'? Dat is de laatste mogelijkheid om in te schrijven op de deelbewijzen van een fonds tegen de voorwaarden van de volgende NIW.

Eenmaal voorbij die termijn zal uw inschrijving niet langer plaatsvinden onder de voorwaarde van de volgende NIW, maar van die erna.

Waarom deze waarschuwing? Om te voorkomen dat nieuwe beleggers instappen in een fonds aan een op voorhand gekende koers, ten nadele van bestaande beleggers.

Opgelet, neem een veiligheidsmarge in overweging want de fondsverdeler heeft ook tijd nodig om de order te verwerken.

Hoe gaat dat in de praktijk? Laten we een concreet voorbeeld nemen met een fonds dat wekelijks noteert. Om de NIW te berekenen, baseert de beheerder zich op de laatst beschikbare prijzen op donderdag om 10u.

Die worden de volgende dag gepubliceerd. Maar de 'cut off time' is vastgesteld op dinsdag om 19u. Wordt uw order dinsdag om 20u ingevoerd, dan stapt u in het fonds in tegen de voorwaarden vastgestelde op de volgende donderdag, hetzij negen dagen later.

Waar kan ik de NIW's van de fondsen vinden? Daarin vindt u onder andere vooruitzichten voor aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen.

Bekijk hier de laatste publicatie. Trackers zijn beursgenoteerde fondsen of aandelenkorven die tot doel hebben de prestatie van een index of een aandelenkorf na te bootsen en koppelen de voordelen van aandelen eenvoud, continue notering aan die van traditionele fondsen toegang tot een ruime keuze waarde, diversificatie.

Trackers zijn te vinden in uw portefeuille 'Groei'. Een fonds ook wel Instelling voor Collectieve Beleggingen genoemd brengt de door een aantal beleggers ingebrachte bedragen samen en spreidt dat totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten zoals aandelen en obligaties.

Het totaal van het belegde kapitaal wordt vervolgens verdeeld in deelbewijzen waarop u kunt inschrijven. Dat document is in het Nederlands en het Frans beschikbaar op onze website.

Aan beleggingsproducten zijn risico's verbonden. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

Huidig document bevat geen fiscaal noch juridisch advies. Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Dat geldt ook voor het rendement van een fonds. Het verwachte rendement van een fonds hangt in de eerste plaats af van het beleggingsbeleid en de risico's van de activa waarin de fondsbeheerder kan beleggen.

Over het algemeen kan geen hoger rendement worden behaald zonder bijkomende risico's te nemen. De fondsbeheerder zal het verschil maken door zijn selectie van activa.

De kwaliteit van een beheerder wordt onder meer gemeten via het rendementsverschil op lange termijn van zijn fonds in verhouding tot de markt.

Bij de aankoop of verkoop van een deelbewijs betaalt u instap- en uitstapkosten. Bij Deutsche Bank zijn die kosten altijd tot een minimum beperkt!

De DB Investment Plan laat u toe periodiek vaste bedragen te beleggen in een fonds. Dat leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal.

En het biedt u tal van voordelen. U spreidt het risico in de tijd, u bepaalt zelf het bedrag al vanaf euro per maand en de frequentie.

De fondsen waarin u periodiek kunt beleggen, kunt u opzoeken via de zoekmachine voor fondsen. Duid 'yes' aan onder 'Mandatable' en klik vervolgens op 'Zoeken'.

De nationale overheden en de ondernemingen die geld nodig hebben, kunnen de nodige fondsen ophalen door obligaties uit te geven.

Door in die obligaties te beleggen, leent u eigenlijk geld aan een onderneming of aan een overheidsinstelling. Het zijn dus zogenaamde schuldinstrumenten, wat betekent dat het een lening is in de vorm van een effect.

In ruil daarvoor hebt u recht op rente of op een coupon die u regelmatig een vast rendement biedt.

U hebt ook recht op de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag, tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.

Een obligatie is dus een verhandelbaar schuldbewijs waarmee een uitgever zich ertoe verbindt om de koper het bedrag van de lening de nominale waarde op de eindvervaldag terug te betalen, en een rente op het geleende bedrag de coupon.

Ondanks de voorspelbaarheid en de veiligheid die ze bieden, is beleggen in obligaties niet zonder risico.

In principe zal het rendement hoger zijn naarmate het risico groter is. Er zijn drie hoofdrisico's en als de obligatie in een andere munteenheid dan de euro is genoteerd, is er bovendien een wisselkoersrisico.

Er zijn verschillende criteria aan de hand waarvan de kwaliteit van een uitgever kan worden beoordeeld. Het bekendste criterium is ongetwijfeld de notering of 'rating'.

In ruil voor het kapitaal dat de belegger toevertrouwt aan de emittent int hij rente op het toevertrouwde bedrag.

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag. Op voorwaarde dat ze kapitaalbescherming bieden en een looptijd hebben gelijk aan of korter dan 15 maanden, worden kasbons ondergebracht in uw portefeuille 'Bescherming'.

Dat is het geval voor de kasbons uitgegeven door Deutsche Bank. Er bestaan verschillende soorten kasbons. Ze onderscheiden zich voornamelijk door de manier waarop de rente uitgekeerd wordt:.

De staatsbon is een vastrentend schuldinstrument met een jaarlijkse coupon zonder mogelijkheid op kapitalisatie , vier keer per jaar in maart, juni, september en december uitgegeven in euro door de Belgische staat.

De particulier kan erop inschrijven op de primaire markt en het effect is genoteerd aan de beurs van Brussel Euronext Brussels. Sinds de lancering van deze beleggingsformule door de Belgische staat werden diverse formules uitgegeven: de staatsbon op 3, 5 of 8 jaar; de staatsbon ; de staatsbon en de staatsbon met jaarlijks herzienbare rente.

De afgelopen jaren werden alleen de formules op 5 jaar en op 8 jaar aan het publiek voorgesteld. De uitgever verbindt zich ertoe om het belegde kapitaal zonder kosten terug te betalen op de eindvervaldag behalve wanneer de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.

De Notes die door Deutsche Bank geselecteerd werden, kunnen worden samengevat op basis van volgende kenmerken:. Ontdek ook een eenvoudige uitleg in ons filmpje.

In het kader van een defensieve strategie kunnen gestructureerde producten met recht op terugbetaling van de nominale waarde door de emittent op de eindvervaldag een uitstekende oplossing blijken te zijn.

Na de crisis van is er met een beschuldigende vinger naar bepaalde gestructureerde producten gewezen vanwege hun ingewikkelde structuur.

De pers had er een vette kluif aan om bepaalde extreme gevallen tot op het bot te ontleden: banken die producten hadden verkocht waarvan het rendement afhankelijk was van een scenario dat voor de gewone sterveling moeilijk te begrijpen was.

De situatie is sindsdien aanzienlijk veranderd. Dat Moratorium houdt in dat aangesloten banken zich vrijwillig engageren om geen gestructureerde producten op de markten te brengen die als nodeloos complex kunnen worden beschouwd.

Onze adviseurs blijven voorts tot uw beschikking om u te helpen een beter inzicht te krijgen in de werking van beleggingsproducten die u mogelijk interesseren.

In besliste de regering-Michel om een vrijstelling van roerende voorheffing toe te kennen op de eerste schijf van euro aan dividenden uit aandelen.

De maatregel is van toepassing op inkomsten uit aanslagjaar Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de volledige roerende voorheffing terugkrijgen op de eerste schijf van euro aan dividenden die u in ontving.

De vrijstelling geldt enkel voor de roerende voorheffing die u in betaalde op dividenden uit aandelen zowel Belgische als buitenlandse.

Of u de dividenden in cash ontving, of onder de vorm van nieuwe aandelen maakt niet uit. Inkomsten uit obligaties komen niet in aanmerking voor de vrijstelling, omdat het om coupons of interesten gaat in plaats van dividenden.

Ook de coupons van gestructureerde producten tellen niet mee, omdat dit schuldinstrumenten zijn. Tot slot komen de inkomsten uit uw beleggingen in beveks, beleggingsfondsen en trackers evenmin in aanmerking voor de vrijstelling.

Samengevat: om aanspraak te maken op een teruggave moeten uw dividenden afkomstig zijn uit Belgische of buitenlandse aandelen die in zijn uitgekeerd.

Inkomsten uit specifieke juridische constructies waarop de zogenaamde Kaaimantaks van toepassing is, komen niet in aanmerking.

Ook inkomsten uit bijzondere verrichtingen in het kader van de kapitaalverdeling van een vennootschap, zoals de inkoop van eigen aandelen door de uitgever buybacks of fusies, zijn uitgesloten.

Voor inkomsten uit vraagt u die aan via uw aangifte voor personenbelasting van U vult hiertoe vak of in.

Het in te vullen bedrag is niet de som van de dividenden die u ontving, maar wel de roerende voorheffing die u er in op betaalde.

De fiscus bepaalde nog niet exact welke informatie op een eventueel bewijsstuk moet komen. Voor het ogenblik bestaat er dus geen gestandaardiseerd document voor de Belgische banksector.

Een Koninklijk Besluit moet hierover binnenkort meer duiding geven. U hoeft in elk geval geen bewijsstukken voor te leggen bij het indienen van uw belastingaangifte.

Bewijsstukken zoals uw rekeninguittreksels hebt u alleen achteraf nodig, bij een eventuele belastingcontrole. Dit bedrag vindt u in uw rekeninguittreksels en borderellen.

Bewaar deze documenten goed omdat de fiscus ze bij een controle steeds kan opvragen. Aangezien alleen de vruchtgebruiker de dividenden van de portefeuille ontvangt, is hij in principe ook de enige die roerende voorheffing betaalt.

Alleen de vruchtgebruiker kan dus aanspraak maken op de vrijstelling. Het gaat om een belastingteruggave, geen belastingvermindering. Iedereen die in roerende voorheffing betaalde op dividenden kan er dus aanspraak op maken.

Hieronder vindt u onze makelaarstarieven. U vindt ze ook in onze 'Documenten en tarieven' op deutschebank. Bij Deutsche Bank kunt u de aandelenkoersen in real time en gratis raadplegen op Euronext.

Hoe van Real Time genieten? Een enkel beursorder per kwartaal volstaat. Als aandelenbelegger op Euronext via Deutsche Bank maakt u gebruik van Real Time gedurende drie maanden.

Om gebruik te kunnen maken van Real Time, moet u enkel een order plaatsen. Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uitvoering, kunt u Real Time bekijken.

Bijvoorbeeld: u plaatst op 15 juli een beursorder op Euronext. Van 1 augustus tot en met 31 oktober kunt u gebruikmaken van Real Time. Om voor een nieuwe periode van drie maanden te kunnen profiteren van beurskoersen in real time, moet u een beursorder plaatsen tussen 1 augustus en 31 oktober.

Nadat de termijn van uw rekening verlopen is, komt uw geld weer vrij en wordt het samen met de verworven intresten gestort op een rekening die u vooraf hebt opgegeven.

Het minimumbedrag voor een termijnrekening in euro is BTW per jaar. Bekijk onze tarieven voor meer informatie.

Er wordt automatisch een effectenrekening geopend als u over effecten beschikt. U kunt online een afspraak maken of onze clientendienst bellen op het nummer 11 Zodra we uw ingevulde transferaanvraag ontvangen hebben, sturen we u een schriftelijke bevestiging en zetten we de nodige stappen bij uw andere bank.

Het duurt gemiddeld vier tot zes weken om uw effectenrekening te transfereren, tenzij er voor een van uw effecten een langere termijn nodig is.

Als de transfer van uw effecten uitgevoerd is, neemt Deutsche Bank telefonisch contact met u op om een afspraak te maken in uw Financial Center.

Tijdens dit onderhoud stort een van onze medewerkers de transferkosten en de premie op uw zicht- of spaarrekening bij Deutsche Bank.

Vergeet niet om de afrekening van de transferkosten van uw andere bank mee te brengen en, als u ze nog hebt, de aankooporders voor uw effecten bij de andere bank.

Indien u dus uw effecten in het verleden al hebt overgebracht naar Deutsche Bank, kunt u jammer genoeg niet meer genieten van deze actie.

Indien u in de afgelopen 12 maanden effecten of tegoeden heeft overgebracht van Deutsche Bank naar een andere bank, behoudt Deutsche Bank zich het recht voor om de betaling van de premie of de terugbetaling van de kosten te weigeren wanneer u wenst te genieten van deze actie om uw effecten opnieuw over te brengen van uw andere bank naar Deutsche Bank.

Om haar beslissing te motiveren, houdt Deutsche Bank rekening met het feit of u al dan niet voor de betrokken effecten in de afgelopen 12 maanden genoten heeft van een actie die gelijkaardig is aan deze nieuwe actie.

De gemakkelijkste manier is om een afspraak te maken in uw Financial Center naar keuze door te bellen naar Vergeet niet een overzicht van uw effectenrekening van uw andere bank mee te brengen.

Een adviseur van Deutsche Bank opent vervolgens uw rekening en kan u onmiddellijk laten deelnemen aan de actie. Hebt u geen tijd om naar het agentschap te gaan?

Het duurt gemiddeld vier tot zes weken vanaf het moment waarop de tegenpartij de bank waar de over te dragen effectenrekening zich bevindt ons bevestigt dat ze de transfer start.

Soms moeten we ook meer opzoekingen verrichten voor bepaalde bewaarnemers, meer bepaald voor Amerikaanse, Canadese en Australische.

Elk getransfereerd effect dat van eenzelfde effectenrekening afkomstig is, kan ook een andere bewaarnemer hebben.

In het geval van een fiscale regularisatie kan het nog langer duren, aangezien Deutsche Bank het dossier pas goedkeurt wanneer ze de bevestiging krijgt van de Fiscale Administratie.

Het is inderdaad mogelijk dat de transfer van bepaalde effecten sneller verloopt. We wachten dus niet tot een effectenrekening volledig getransfereerd is om u toegang te geven tot de effecten waarvan de transfer al is voltooid.

De premie wordt pas betaald als alle effecten zijn getransfereerd. Op dat ogenblik nemen we telefonisch contact met u op om een afspraak te maken in uw Financial Center.

In het kader van deze actie betalen we u de kosten voor de transfer van uw effectenrekening naar Deutsche Bank terug. Bereken hoeveel een transfer van uw effecten opbrengt als u ze transfereert naar Deutsche Bank.

U zult vaststellen dat Deutsche Bank ook voor de aangerekende transferkosten het laagste tarief toepast. Ook als de vervaldag niet meer veraf is, wordt het effect in de mate van het mogelijke naar uw effectenrekening bij Deutsche Bank getransfereerd.

Als het effect zich echter op de vervaldag tussen twee bewaarnemers bevindt, moet u even geduld oefenen tot het effect bij de bewaarnemer van Deutsche Bank is aangekomen, voor het wordt uitbetaald.

Daarna verschijnt het uiteraard niet meer op uw effectenrekening. Houd er rekening mee dat de premie niet uitbetaald wordt voor de naar Deutsche Bank getransfereerde effecten met een resterende looptijd van minder dan twee maanden voor hun eindvervaldag.

Zodra er een transfer wordt gestart, moet Deutsche Bank de coupon betalen als de tegenpartij in de transferinformatie het nummer van de te betalen coupon heeft opgegeven.

Ja, dat is normaal. Het transferproces verschilt naargelang van de tegenpartij. We stellen alles in het werk om deze periode te verkorten.

Deutsche Bank hanteert transparante en concurrerende tarieven voor een effectenrekening: 12 euro per lijn met een maximum van euro incl.

Ter herinnering: de dienst DB Personal ondersteunt u met, onder andere, een deskundige persoonlijke adviseur, een proactieve opvolging van uw portefeuille en toegang tot exclusieve oplossingen voor slechts 50 EUR incl.

BTW per trimester. U kunt hier een overzicht van de kosten raadplegen. Deutsche Bank is voor onpartijdig advies.

En als u voor DB Personal kiest, kunt u genieten van een persoonlijk adviseur die instaat voor de opvolging van uw portefeuille, regelmatige rapportering via een gedetailleerd driemaandelijks portefeuillerapport, arbitragevoorstellen, persoonlijke adviesbrieven, enz.

Houd evenwel in het achterhoofd dat Deutsche Bank in het algemeen geen individueel advies geeft omtrent aandelen en trackers. Vanaf dat ogenblik kunt u transacties uitvoeren voor dit effect.

We wachten dus niet tot de volledige effectenrekening is getransfereerd om u toegang te geven tot de effecten waarvoor dit proces al is voltooid.

Op uw verzoek zal uw adviseur of uw Private Banker deze formaliteit voor u in orde maken. De premie is enkel van toepassing op de deelbewijzen van fondsen die op de lijst van de FSMA staan beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, enz.

Verder komen sinds enkele jaren de volgende effecten niet meer in aanmerking voor plaatsing op een effectenrekening bij Deutsche Bank:.

Bij de overdracht van fondsen is het zeer belangrijk na te gaan of u deze fondsen voor of na de volgende data heeft aangekocht: 1 juli fondsen met Europees paspoort of 1 juli fondsen zonder Europees paspoort.

Voor fondsen die u voor deze data aankocht, zullen wij de bovenvermelde data in beschouwing nemen. Voor deze fondsen hoeft u dus geen bewijsstukken door te geven.

De premie zal op uw rekening gestort worden wanneer uw dossier goedgekeurd is door Deutsche Bank en de effecten op een effectenrekening staan bij Deutsche Bank.

De wachttijd heeft te maken met twee factoren. Een eerste factor is het producttype. Fondsen die we zelf verhandelen, transfereren we in ongeveer tien dagen.

Een contract opstellen alleen al kan tot acht weken duren. Een tweede factor is alles wat vooraf gaat aan de transfer.

Vaak is de tegenpartij niet echt gemotiveerd om mee te werken, waardoor het moeilijk is de nodige informatie, zoals het type effect, te krijgen.

U bent eigenaar van effecten in een effectendossier. Als u daarentegen effecten aanhoudt waarvan de uitgever failliet gaat, dan is er maar weinig kans dat u de belegde bedragen terugkrijgt.

Voor een echtpaar dat een gezamenlijke effectenrekening heeft, is de belasting dus slechts van toepassing vanaf 1 miljoen euro aan activa.

Het einde van elk kwartaal, d. Indien u tijdens deze referentieperiode een effectenrekening heeft geopend, wordt de werkelijke openingsdatum van uw rekening beschouwd als een referentiepunt dat aan de andere referentiepunten moet worden toegevoegd.

Hiervan nemen zij een foto die op erkende referentiepunten is vastgesteld, tellen zij deze bij elkaar op en delen zij het verkregen bedrag door het aantal referentiepunten.

De gemiddelde waarde per effectenrekening en het proportionele aandeel van elke houder moet dus worden berekend. Dit aandeel wordt verkregen door de gemiddelde waarde te delen door het aantal personen dat als houder geregistreerd staat.

Ten slotte, als u de titularis of mede-titularis bent van twee of meer effectenrekeningen, worden deze bij elkaar opgeteld voor de berekening van uw totale waarde en de mogelijke belastinggrondslag.

De brief die u heeft ontvangen geeft aan wanneer en van welke rekening en Deutsche Bank de belasting zal innen.

Als u zich in deze situatie bevindt, geeft de brief die u heeft ontvangen u de nodige informatie om te kunnen kiezen voor de bronbelasting op uw vermogen bij Deutsche Bank.

In het andere geval - d. Ja, alle in de communicatie verstrekte informatie blijft van toepassing. Er is geen verplichting om een bepaald bedrag op deze rekening aan te houden tenzij u bepaalde transacties via deze rekening wilt doen.

Ja, u kunt een verzekering 'overlijden door ongeval' nemen. Ga daarvoor naar uw Financial Center om het aanvraagformulier van de verzekering 'overlijden door ongeval' te ondertekenen.

FAQ's Lees alle vragen. Top 5 van veelgestelde vragen Hoe blijft Deutsche Bank klaarstaan voor haar klanten tijdens de coronaviruscrisis?

Deutsche Bank blijft toegankelijk en is haar klanten tijdens deze crisis op de volgende manieren van dienst: Voor vragen over uw rekeningen en dagelijkse verrichtingen kunt u bij voorkeur gebruik maken van Online Banking en de app Mybank.

Deze zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Ook uw adviseur in het agentschap blijft steeds telefonisch beschikbaar.

Contacteer de internet Helpdesk op het nummer Dagelijks bankieren Algemeen Hoe blijft Deutsche Bank klaarstaan voor haar klanten tijdens de coronaviruscrisis?

Onderteken de brief. Voeg er een kopie van uw identiteitskaart en een woonplaatsbewijs bij. Stuur alles naar uw Financial Center.

Algemene tips: Kies een pincode die niet voor de hand ligt, maar die u toch makkelijk onthoudt. Vermijd uw geboortedatum of een opsomming zoals Schrijf uw pincode nergens op.

Bewaar de code zeker niet in uw portefeuille. Leen uw kaart nooit uit en laat ze nergens liggen, ook niet in de auto. Bevestig geen transactie als u niet akkoord gaat met het bedrag.

Bewaar het dubbel van uw ticket. Verlies uw kaart niet uit het oog tijdens een betaling, ook niet wanneer de handelaar de betaling uitvoert.

Vermijd indiscrete blikken tijdens het ingeven van uw pincode. Waarschuw meteen Deutsche Bank als de magneetstrook of de chip van uw kaart defect is.

Deutsche Bank bezorgt u zo snel mogelijk een nieuwe kaart. Dag en nacht, 7 dagen op 7: Card Stop blokkeert uw kaart onmiddellijk.

U krijgt een dossiernummer waarmee u sneller geholpen bent bij een volgend contact. Bewaar uw bankkaart zorgvuldig en controleer regelmatig of u ze nog hebt.

Deutsche Bank biedt geen debetkaart aan aan personen jonger dan 18 jaar. Kredietkaart Wat is een DB Titanium kaart? Enkele algemene tips: Kies een pincode die niet voor de hand ligt, maar die u toch makkelijk onthoudt.

Vermijd situaties waarbij een handelaar uw kaart naar een andere plaats meeneemt om een betaling uit te voeren. Bewaar uw DB Titanium kaart zorgvuldig en controleer regelmatig of u ze nog hebt.

U herkent een beveiligde betaalpagina aan het kleine gesloten hangslot in sommige browsers. Ga na of de bewuste website niet zuiver virtueel is en of er wel degelijk een onderneming achter zit.

Check of u de naam en de contactgegevens adres, telefoonnummer, Controleer die gegevens en vermijd winkels die u niet kunt thuisbrengen. Geef uw kaartgegevens kaartnummer, vervaldatum en driecijferige veiligheidscode op de achterkant van de kaart alleen door als u daadwerkelijk bestelt.

Print altijd uw betalingsbewijs uit. Deutsche Bank biedt geen kredietkaart aan aan personen jonger dan 18 jaar.

U kunt uw transacties op 4 verschillende manieren volgen: in uw Online Banking kunt u in de rubriek 'Rekeningen en kaarten' een overzicht van uw transactiedetails bekijken op uw maandelijkse uitgavenstaat beschikbaar in DB eSafe in uw Online Banking of per post opgestuurd ziet u telkens een overzicht van uw transactiedetails op uw periodieke afschriften ziet u het totaal afgehouden bedrag zoals weergegeven op uw uitgavenstaat.

Ja, de blokkering geldt niet voor e-commerce-sites. Voor uw veiligheid kan uw kredietkaart niet permanent gedeblokkeerd worden.

In dit geval raden wij u sterk aan om uw kaart op voorhand te laten deblokkeren. Contactloos Mijn kaart is uitgerust met de functie 'contactloos betalen'.

Wat is dat precies? Voor betalingen hoger dan 25 euro of bij een gecumuleerd bedrag moet u uw pincode ingeven. Voor bedragen boven 25 euro moet u uw geheime code alsnog invoeren op de terminal.

Behoudens een technisch probleem gelden de volgende valutadata voor transacties ingevoerd via 'Rekeningen': voor zichtrekeningen: datum van de transactie; voor spaarrekeningen: datum van de transactie; voor een boeking op het debet van de gebruiker: datum van de transactie; voor een boeking op het credit van de gebruiker: datum van de transactie.

U hebt geen Online Banking. Hoe vraagt u uw Online Banking toegang aan? Vraag uw Online Banking toegang aan.

Inloggen Het lukt me niet om in te loggen met mijn digipass. Waar kan ik meer uitleg of hulp vinden? Dit is een eenmalig proces om uw digipass te initialiseren.

Deutsche Bank zal u nooit vragen om uw bankgegevens via e-mail of per telefoon te verstrekken. Klik niet op de links en wis de e-mail uit alle folders.

Zoomit Wat is Zoomit? Activeer Zoomit en geniet van talrijke voordelen: Gebruiksgemak: u ontvangt uw facturen in elektronisch formaat en behoudt de controle over uw betalingen.

Minder papier, minder gevelde bomen: de papieren factuur maakt plaats voor de digitale factuur. Daarmee draagt u meteen uw steentje bij tot de bescherming van het leefmilieu.

Gedaan met paperassen! Tijdbesparend: uw overschrijvingsformulier is vooraf ingevuld. In Zoomit kunt u loonbrieven, gedomicilieerde en niet-gedomicilieerde facturen ontvangen.

Nee, Zoomit is een gratis extra service in uw programma voor internetbankieren. Elke zender stelt zich kort voor en vermeldt duidelijk de periode van de online beschikbaarheid van de documenten via Zoomit.

Kies uw zender en ga naar de rubriek 'Documenten - Online beschikbaarheid'. Via uw Online Banking in het Zoomit-scherm. Open het gewenste document in Zoomit.

Klik in het linkermenu onder de rubriek 'mijn afzenders' op 'overzicht'. Klik vervolgens in de kolom 'registratie' op 'details'.

U krijgt nu het scherm 'details' te zien en op de lijn 'documenten online' kunt u de periode aflezen hoe lang het document online zal staan.

De zender kent uw bankrekeningnummer want: u hebt het doorgegeven bij de ondertekening van een nieuw arbeidscontract, dienstencontract, verzekeringscontract, Zoek een recent document behandeld of een nieuw document onbehandeld.

Kies in het linker menu 'Mijn afzenders - Overzicht'. Klik vervolgens op 'Details' in de kolom 'Registratie'. Kies 'Aanpassen' in de rubriek 'Geregistreerde personen'.

Kies 'Neen' in de rubriek 'Elektronische documenten' bij de volgende vraag: "Ik wens de documenten van deze afzender in Zoomit te blijven ontvangen".

Om het proces goed te keuren, moet u uw uitschrijving tweemaal bevestigen. Uw aanvraag is dan geregistreerd.

U zult vervolgens opnieuw papieren documenten ontvangen. Het is niet mogelijk om de app terug te vinden aan de hand van de trefwoorden die u intoetste.

De categorie die u bij de opzoeking hebt gekozen, is niet correct. Als u een iPad gebruikt, kunt u wel onze app voor smartphones downloaden.

Ga hiervoor naar de App Store en kies in het afrolmenu links bovenaan 'Alleen iPhone'. U krijgt dan toegang tot de iPhone-versie op uw iPad.

De versie van uw besturingssysteem iOS of Android op uw smartphone of tablet wordt door de app niet ondersteund. U moet iOS 8 of een latere versie als besturingssysteem hebben of Android 4.

U kunt uw besturingssysteem updaten via de instellingen van uw apparaat. U hebt geen account bij de App Store of Google Play.

U bent niet ingelogd op de App Store of Google Play. Kijk na of u wel bent ingelogd. Verifieer of u de vereiste gegevens ingevuld hebt bij de aanmaak van uw profiel.

Check of u nog geen profiel aangemaakt hebt. Mocht u nog steeds problemen hebben, bel dan naar het nummer Als u een nieuwe digipass hebt moet u hem eerst activeren door in te loggen in Online Banking.

Uw digipass kan geblokkeerd zijn. Gelieve in dat geval te bellen naar het nummer De pincode die u kiest: Moet uit 6 cijfers bestaan.

Moet minstens uit 4 verschillende cijfers bestaan bv. Mag geen logische opeenvolging van cijfers vormen bv.

Moet in het eerste veld aanmaak overeenkomen met het tweede bevestiging Mocht u problemen hebben, dan kunt u steeds terecht op het nummer Verwijder uw huidige profiel en maak een nieuwe aan.

U hebt een verkeerde pincode ingetoetst. U bent uw pincode vergeten. U moet dan uw profiel uit de app verwijderen en een nieuw profiel aanmaken.

De digitale vingerafdruk of de gezichtsherkenning verschilt van deze die is ingesteld op uw apparaat. Uw MyBank-profiel is geblokkeerd.

Uw Online Banking-profiel werd geblokkeerd. Bel ons op het nummer Als uw probleem met geen van bovenstaande antwoorden overeenkomt, verwijdert u de app helemaal van uw apparaat en installeert u ze opnieuw via de App Store of Google Play.

U moet dan opnieuw een profiel aanmaken met uw digipass. Als het probleem daarmee nog niet is opgelost, belt u ons op het nummer Vindt u de link om uit te loggen niet?

De link staat onderaan in het linkermenu. U hebt zich nog niet aangemeld. U hoeft dus niet uit te loggen.

U bent niet meer ingelogd. Kijk na of uw apparaat wel een internetverbinding heeft. Het is niet mogelijk om uw profielnaam te wijzigen.

Het saldo wordt niet bijgewerkt omdat de app niet met bedragen in real time werkt. Net zoals voor Online Banking worden ze bijgewerkt in de nacht na de verrichting.

Het beschikbare saldo wordt wel automatisch aangepast. U raadpleegt misschien de details van een rekening die niet zijn verbonden aan de overschrijving die u net hebt verricht van of naar.

U deed misschien een overschrijving met memodatum. Dan is uw transactie zichtbaar zodra de betaling op uw rekening werd uitgevoerd.

Laat uw toestel nooit onbeheerd achter op een publieke plaats of in de wagen. Hetzelfde geldt voor al uw andere apps Kies een niet te voor de hand liggende pincode niet gelinkt aan uw geboortedatum, postcode, huis- of telefoonnummer enz.

Reset uw toestel als u het verkoopt. Bancontact Is de mobiele Bancontact-app compatibel met Deutsche Bank?

De app zal u eerst vragen om u aan te melden door uw naam in te voeren en een geheime pincode van vier cijfers te kiezen.

In een tweede stap zal de app u vragen om een geldige bankkaart toe te voegen. Zodra u beide stappen met succes voltooid hebt, bent u klaar om mobiel te betalen met de app.

U kunt uw kaart op twee manieren toevoegen: klik in het startscherm op de lege kaart aan het einde van de kaartencarrousel; kies 'Een kaart toevoegen' in de optie 'Instellingen' in het menu van de app.

Er gelden verschillende limieten voor mobiele betalingen via de QR-code of contactloze betalingen met de Bancontact-app: Een mobiele betaling via de QR-code : Het minimumbedrag voor een mobiele betaling met de Bancontact-app is 0,02 euro en het maximumbedrag is euro per betaling onder vrienden of euro per betaling bij een handelaar.

U moet een mobiele betaling altijd bevestigen met uw pincode, ongeacht het bedrag van de transactie. Een contactloze betaling: Voor contactloze betalingen gelden geen limieten op minimum- en maximumbedragen die u in de Bancontact-app bevestigt met uw pincode.

Voor contactloze betalingen zonder invoer van een pincode gelden de volgende limieten: het maximumbedrag per transactie bedraagt 25 euro 50 euro voor parkings ; het gecumuleerde bedrag van opeenvolgende transacties zonder pincode mag niet hoger zijn dan 50 euro per dag; het aantal opeenvolgende transacties zonder pincode mag niet meer bedragen dan vijf per dag.

Veiliger : uw bankdocumenten worden opgeslagen in uw digitale kluis van Online Banking. U krijgt een e-mail telkens als een nieuw document beschikbaar is.

Milieuvriendelijker : er wordt niets afgedrukt of verstuurd. U hebt toegang tot Online Banking. Hebt u nog geen toegang, dan kunt u die gratis aanvragen.

Wij hebben uw e-mailadres. Wij hebben uw e-mailadres nodig om u te kunnen informeren wanneer een nieuw document beschikbaar is. U kunt het bekijken of wijzigen in het menu "Instellingen" van uw Online Banking.

Snel, veilig en comfortabel. Uw rekeningen raadplegen, de beurskoersen volgen, voordelig beleggen… met Online Banking hebt u alle touwtjes in handen, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Teken in op DB M X, uw gratis pakket voor dagelijks bankieren en nog steeds een van de beste aanbiedingen op de markt. Online bankieren bij Deutsche Bank?

Open nu uw gratis DB M X. Vraag uw Online Banking toegang aan. Zij helpen u met plezier verder. Door een update van de Online Banking-omgeving is het mogelijk dat u problemen ervaart bij het invoeren van een nieuwe overschrijving.

Indien u met dit soort problemen te maken hebt, kan het zijn dat uw internebrowser niet meer up-to-date is of dat het cachegeheugen van uw browser een oude versie van de applicatie opslaat.

Onze medewerkers helpen u graag verder om dit probleem op te lossen. Intussen kunt u erop rekenen dat ons team het nodige doet om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Via Online Banking kunt u de wisselkoers niet opvragen. U krijgt de wisselkoers die geldig is de dag na uw aanvraag. Uw verrichtingen en persoonlijke gegevens zijn beveiligd op 3 niveaus : op operationeel niveau, op het niveau van het internet en op het niveau van de internetservers van de bank.

Onze webservers zijn bovendien beschermd door een intern beveiligingssysteem firewall. Wanneer u transacties wilt invoeren via Online Banking krijgt u bij spaarrekeningen de mogelijkheid om een transfer te doen en bij zichtrekeningen een overschrijving.

Met een transfer wordt een transactie bedoeld tussen twee Deutsche Bank rekeningen van dezelfde persoon. Wilt u geld overschrijven van uw zichtrekening naar een rekening van een derde, binnen of buiten Deutsche Bank?

Wilt u uw uittreksels per post ontvangen? Wanneer u stopt met werken en ingeschreven bent voor een uitkering bij de Rijksdienst Voor Pensioenen , brengt u deze per brief op de hoogte van uw rekening bij Deutsche Bank.

Vermeld ook uw rijksregisternummer en onderteken uw brief. In geval van een gezinspensioen is de handtekening van beide echtgenoten nodig.

U kunt uw rekeningnummer ook invullen op het formulier dat deze dienst u opstuurt ter kennisgeving van het recht op pensioen. Stuur uw brief of het formulier per post naar de Rijksdienst Voor Pensioenen RVP , Postbus , Brussel, per fax naar 02 21 92 of per e-mail naar virements onprvp.

Het activeren van uw DB M X-pakket is nodig om uw bankkaarten te ontvangen en debetverrichtingen te kunnen uitvoeren. Deze activatie gebeurt door een storting van minimum 1.

Deze 1. Indien de adressen niet overeenkomen, kan de rekening niet geactiveerd worden. Indien u een correcte overschrijving van 1.

Login Registrierung. Google gesendet und gegebenenfalls auch dort gespeichert. Passwort Anzeigen. Antrag Spacewars einen an die Deutsche Bank adressierten Briefumschlag stecken Adresse steht auf Antragsformularfrankieren und an die Deutsche Bank senden. Einladungscode optional. In diesem Fall könnt Ihr mit Eurer Girokarte innerhalb von Deutschland nämlich kostenfrei an Bargeld kommen und profitiert von diesem Vorteil auch bei Partnerbanken in ausgewählten anderen Ländern. Dass sich die Karte aber dennoch lohnen kann liegt an für diesen Preis wirklich interessanten Zusatzleistungen. Negativ fällt Beste Spielothek in Lebersberg finden auf, dass die Gebühren bei den meisten Karten recht hoch sind. Inwiefern der Service mit ähnlichen Angeboten von American Express mithalten kann, ist leider schwer Beste Spielothek in Bigorio finden. Die Eurocup Basketball Live Stream war, dass Paypal Account Verifizieren Nutzung in diesem Land bei meinem Nutzungsverhalten Beste Spielothek in Strahlungen finden sei und Kartenmissbrauch vermutet wurde.

5 thoughts on “Deutsche Bank Visa

Leave a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *